• V případě vážného zájmu o koťátko je potřeba složit rezervační zálohu na bankovní účet ve výši 5.000 Kč. Po přijetí zálohy se Vám koťátko automaticky rezervuje a inzerce již nebude dostupná. Poté zasíláme fotografie a videa o průběhu vývoje koťátka.

 

  • Rezervační záloha je nevratná a propadá ve prospěch prodávajícího, aby jím pokryl možné náklady spojené s ubytováním, stravováním, veterinární péčí, opakovanou inzercí a jiné. Vratná je v případě úhynu kotěte, jeho trvalé nemoci, úrazu s trvalými následky.

 

  • Všechna koťátka pochází z testovaného chovu na PKD, HCM, FIV a FeLV. Každé kotě má vlastní průkaz původu a je odchované podle chovatelského řádu Českého svazu chovatelů koček.

 

  • Nový majitel obdrží kupní smlouvu v souladu s chovatelským řádem. V den převzetí bude koťátko řádně odčervené, 2x naočkované a očipované s europasem a vystaveným průkazem původu kotěte plemennou knihou ČSCH-SCHK.

 

CaesarBen